Tahmin/Tespit Sistemleri

Uzay Zamansal Verilerde Derin Öğrenme Tabanlı Tahmin/Tespit Sistemleri

Uzay-zamansal veri analizi, derin öğrenmeye dayalı tahmin sistemlerinin tasarımı ve eğitimi üzerine çalışmaktayız. Suç, ulaşım, sağlık, hava durumu, enerji gibi uzay-zamansal boyutta incelenebilen veriler üzerinde geçmişe dönük detaylı analizler yapmakta ve geleceğe dönük hassas tahminler yapan modeller geliştirmekteyiz. Planlama faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde zaman ve mekansal olarak sayısal verilerin gelecekteki değişimlerini öngörebilen çözümler üretmekteyiz.  Derin öğrenme modellerimiz, hedeflenen görevin doğasına ve verinin yapısına uygun olarak detaylıca tasarlanıp eğitilmekte olup literatürdeki en iyi modelleri yakalayan veya geçen tasarımlardır. Analiz ve tahmin modellerimizle istenilen platformda gerçek zamanlı çalışan uçtan uca sistem tasarımı, geliştirmesi ve entegrasyonu yaptığımız savunma, havacılık ve enerji sektörlerine yönelik çözümlerimiz mevcuttur.

Terör Olayı ve Polisiye Suç Tahmin Uygulaması

Geçmiş terör olayları ve polisiye suç vakaları ile ilgili bilgiler ve birçok farklı kaynaktan toplanan yüklü miktardaki yan veriler ile (hava durumu, arazi koşulları, demografik veriler, ekonomik veriler, internet haber kaynakları vs.)derin öğrenme tabanlı uzay-zamansal polisiye suç ve terör olayı tahmin sistemimiz mevcuttur. Geliştirdiğimiz sistemin ürettiği tahminler ile devriye ve operasyonel planlamalar yapılabilmekte, suç ve terör olayı ısı haritaları oluşturulabilmekte ve ayrıca geçmiş olayların detaylı analizleri yapılabilmektedir.