Metin İşleme Sistemleri

Uçtan Uca Metin İşleme Sistemi (SaaS)

Doğal Dil/Metin İşleme konularında uçtan uca çözümler sunmakta ve geliştirdiğimiz çözümleri hem ürünlerimize entegre etmekte hem de servis olarak sağlamaktayız. Bu alanda geliştirdiğimiz çözümler:

  1. Metin/Doküman Özetleme Servisi
  2. Metinler Arası İlişki Bulma Servisi
  3. Metin Temizleme ve Düzeltme Servisi
  4. Metni Öğelere Ayırma Servisi
  5. Metinden Varlık Çıkarımı (NER – Named Entity Recognitiıon)
  6. Metinden Duygu Tanıma (Sentiment Analizi)
  7. Metinde Morfoloji Bulma
Metinden 24 Sınıf Varlık Çıkarım Sistemi

Varlık ismi tanımlama  kişi, kurum adı, organizasyon, lokasyon vb. daha önceden tanımlanmış sınıfların metinlerden tespit edilmesini amaçlar. Bilgi çıkarımının en önemli aşamalarından birisi olan varlık ismi tanımlama bir çok alanda kullanılmaktadır. Çeşitli kanallardan gelen verileri bu doğrultuda analiz edip güncel Doğal Dil İşleme tekniklerini kullanarak metnin hangi içerikleri bulundurduğunu tespit edebilmekteyiz.

Metinden 7 Sınıf Duygu Tanıma Sistemi

Duygu analizi bir yazının duygu içerip içermediğinin saptanması ve bu duygunun değerlendirilmesidir. Bu teknoloji ile beraber insanların belirli bir konuya yönelik tutumları tespit edilebilir. Bu amaçla sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallar üzerinden gelen verileri analiz edip güncel Doğal Dil İşleme tekniklerini kullanarak verilen metinin pozitif, negatif veya nötr duygu içerdiğini otomatik olarak tespit edebiliyoruz.