Bilgisayarlı Görü Sistemleri

Çeşitli alanlarda farklı ihtiyaçlara özel olarak derin öğrenme tabanlı nesne algılama ve yüz algılama üzerine sistemler geliştirmekteyiz. Bilgisayarlı görü alanında özellikle tek veya iki aşamalı algoritmalar ile gerçek zamanlı nesne tespiti konusunda uzmanlığa sahip ekibimiz görüntü, video veya canlı akan verilerde nesneleri algılayabilen birçok çözüm geliştirmiştir. Geliştirdiğimiz çözümler mevcut sistemlerinizle kolayca entegre edilebilir yapıdadır. Derin öğrenme teknikleri kullanarak geliştirdiğimiz bilgisayarlı görü çözümleri:

Resim ve Videoda Nesne ve Yüz Tespit Sistemi

Resim ve videoda nesne ve yüz tanıma sistemleri derin öğrenme tabanlı algoritmalar sayesinde yüksek başarım ile sunulmaktadır. Tespit edilmesi beklenen nesne tipleri proje kapsamında özelleştirilebilmektedir.

Resim ve Video Özetleme

Görsel veriden semantik bilgi çıkarımı yaparak, resimlerde sahneyi ve videolarda ayrıyeten eylemleri kendi dilimizde tarif eden tam otomatik bir özetleme çözümü sunuyoruz. Bu anlamlandırmalar, karar verme mekanizmalarına destek olmakla beraber, görsel verinin daha özgül yapılarda depolanmasına da imkan sağlamaktadır.

Resim Arama Sistemi

Görüntüler için formüle edilmiş ölçütler aracılığıyla resimler arası benzerliklerden ihtiyacınıza uygun bir şekilde yararlanma imkanı veriyoruz. Benzer görüntüleri arama, ürün/marka suretlerini tespit etme ve alana özel resim kümeleme gibi birçok farklı şekilde bu sistemden faydalanabilirsiniz.

Resim ve Videoda Üstün Çözünürlük Sistemleri

Verilen bir görüntü ve/veya video girdisinde istenilen bir bölgenin veya tüm sahnenin çözünürlüğü derin öğrenme temelli üstün çözünürlük modelleri kullanılarak büyütülmektedir. Böylece özellikle uzaktan veya görüş koşullarının kötü olduğu durumlarda yapılan çekimlerde elde edilen görüntü/video girdiler iyileştirilmektedir. Üstün çözünürlük sistemimiz kolayca bir nesne tespit sistemi öncesinde ön işlem maksatlı olarak kullanılabileceği gibi uçtan uca bir sistem olarak da tasarlanabilmektedir.